Materijalizacija teksture prostora

VivaColor design

VIVA color design
Završna obrada površina

Na vreme smo shvatili, da razvoj savremene tehnologije u proizvodnji boja omogućava, postizanje što boljeg rezultata u završnoj obradi zidnih i podnih površina. Na tom saznanju osnovali smo VIVA color design centar.

U njemu naš Kreativni Tim neprestano otkriva i unapređuje nove, sopstvene inovativne i kreativne  tehnologije.

Ukrštanjem materijala i primenom novih tehnika u našem radu postizemo originalna dekorativna i dizajnerska rešenja. Rezultat takvog truda našeg Kreativnog tima je viva color design paleta završnih dekorativnih obrada.